The Trusted Global Tax Advisor

Global Tax Sweden erbjuder kvalificerad och proaktiv skatterådgivning till fysiska personer och entreprenörer där vi oftast tar en aktiv roll i våra klienters affärsbeslut.

Varmt välkommen!


Tjänster

1. Nationell skatterådgivning

• Fåmansföretagsreglerna

• Incitamentsprogram

• Köp/sälj av bolag

• Omstruktureringar

• Fastighetsbeskattning

2. Skatteprocesser

• Vi biträder invid skatteprocesser för fysiska personer och deras fåmansföretag

• Vi besitter mångårig erfarenhet inom det processuella området

3. Internationell skatterådgivning

• Utflytt av pensionärer och entreprenörer

• Internationalisering av verksamheter

Stefan Thomsson

Partner och skatterådgivare

Erfarenhet
Stefan Thomsson arbetar inom skatteområdet sedan 1990 och erbjuder sedan våren 2020 skatterådgivning från Global Tax Sweden.

Gunnar Billhage

Skatterådgivare

Erfarenhet
Gunnar Billhage påbörjade sin karriär inom skatteområdet i juni 2005 och arbetar sedan april 2021 hos Global Tax Sweden.

Information

Sverige har inget skatteavtal med Grekland eller Portugal fr.o.m. den 1/1 2022!

Såväl Grekland som Portugal erbjuder ditflyttade personer skatteförmånlig behandling av olika typer av inkomster.

Genom forna tillämpning av skatteavtalen uppnåddes ibland situationer där skattebelastningen blev 0 %, 7 %, 10 % eller aningen högre.

Dessa låga nivåer av skatteuttag får ses som skälet till att Sverige ensidigt sade upp de två skatteavtalen.

Den 25 maj 2022 tillsatta utredningen avseende s.k. exit-beskattning har lagts ned den 22 december 2022.

Pågående utredningar på det internationella skatteområdet är bl.a. att Kupongskattelagen förväntas ersättas av Källskattelagen och att regelverket ATAD3 förväntas införas inom EU.

Önskar du skatterådgivning utifrån just dina unika förutsättningar så är du varmt välkommen till Global Tax Sweden som har mångårig erfarenhet invid internationella skattefrågor samt har ett mycket väl etablerat internationellt kontaktnät.

Prevision, Revision eller Skatteprocess - Vad föredrar Du?

Som entreprenör bör du och ditt bolag ta skatteråd i god tid inför de olika vägval du som företagare står inför då det oftast är mångtalet aspekter inom skatteområdet att beakta.

Dels för att genomföra transaktioner i enlighet med gällande rätt och dels utifrån ett skatteoptimerat tillvägagångssätt.

Att ta skatteråd innan genomförande av affärstransaktioner har således en väsentligt större nytta och värde än om vi i efterhand blir anlitade såsom ombud i en skatteprocess.

Skatteprocesserna är alltid kostsamma och mångåriga. Att så tidigt som möjligt anlita en processuellt kunnig skatterådgivare har oftast en väsentlig betydelse för utfallet av skatteprocessen.

Global Tax Sweden har medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet av Previsioner, Skatterevisioner och Skatteprocesser.Fåmansföretagsreglerna, 3:12-reglerna, 57:4-reglerna - "kärt barn har många namn"

Nämnda regelverk utgör navet i svensk ekonomi, d.v.s. det skattesystem som Sveriges entreprenörer omfattas utav.

Skattebelastningen för entreprenörer varierar mellan 20 % - ca 52 % skatt. Därtill kommer sociala avgifter eller bolagsskatt.

Är du skatterättsligt att ses som aktiv eller passiv? Vilken av blanketterna K10 eller K12 skall du deklarera på? Är den s.k. utomståenderegeln tillämplig? Kanske ett s.k. trädabolag vore något för dig?

Den 25 maj 2022 tillsattes en  utredning som skall utreda på vilket sätt 3:12-reglerna kan såväl förenklas som främja entreprenörskap.  Utredningen skall avrapportera senast den 29 mars 2024.

Global Tax Sweden är mycket väl insatta i detta oerhört komplexa regelverk som till största delen styrs av praxis.

Seminarium

Nedan listar vi våra marknadsaktiviteter. Välkommen att anmäla dig.

skatteoptimering internationell beskattning fåmansföretag

Global Tax Sweden inviterar till seminarium: Som Entreprenör - Nyttja 3:12-reglerna till din fördel!

Vid seminariet redogörs översiktligt för 3:12-reglerna, hur du som entreprenör kan nyttja 3:12-reglerna till din fördel, vad du bör tänka på innan respektive efter ett årsskifte m.fl. intressanta och relevanta rättsfall inom området. Vi redogör för den skattemässiga skillnaden mellan att bli klassad som aktiv eller passiv.

När: Återkommer om tillfällen

Plats: Digitalt via Teams.

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

....................................................................

Inst Invest AB, Global Tax Sweden KB och Garantum Fondkommission AB bjuder in till ett kvälls-seminarium!

När: Kl. 17:30 - 19:00

Den 5/10

Hur kan jag som entreprenör nyttja fåmansföretagsreglerna till min fördel?

Plats: Garantum Fondkommission AB, Norrmalmstorg, Smålandsgatan 16 

Anmälan senast den 4/9

Varmt välkommen!

--------------------------------------------------------

Global Tax Sweden avser att löpande hålla skatteföredrag på olika teman.

skatteoptimering internationell beskattning fåmansföretag

Fastighetsmässan -
KÖPA HUS UTOMLANDS

Besök denna mässa och bli inspirerad av vilka fantastiska möjligheter du erbjuds att vistas tillfälligt eller kanske t.o.m. bosätta dig permanent på en varmare breddgrad.

Kl. 10:30-17:00

Stockholm, 14-15 oktober 2023
Stockholmsmässan

Göteborg, 2-3 mars 2024
Svenska Mässan

Malmö, 3-4 februari 2024
Hylliemässan

För mera information:
Nordens största fastighetsmässa vid köp av bostad utomlands (www.fairmedia.se)

Global Tax Sweden har representation i en monter samt håller ett antal intressanta skatterelaterade seminarier.

Varmt välkommen!

Global Tax Sweden och Skandiamäklarna Portugal bjuder in till seminarium kring Portugal

Portugal - möjligheternas land!

Seminariet belyser hur du köper fastighet i Portugal samt skatte-konsekvenser vid en bosättning i Portugal. Det är fortfarande skattemässigt fördelaktigt såväl som pensionär som entreprenör att bosätta sig i Portugal. 

När: Kl. 17:30 -19:00 vid följande datum den 20/9, 9/10, 1/11, 12/12

Plats: Digitalt via Teams.

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

--------------------------------------------------------

Global Tax Sweden och Serneholt Estate bjuder in till seminarium kring Spanien

Spanien - ett land för dig!

Bosättning i Spanien – vad innebär det skattemässigt för mig? 
Tax Partner Stefan Thomsson vid Global Tax Sweden belyser hur man bör agera för att skatteeffektivt tillgodogöra sig tjänstepensioner och bolagsvärden i samband med en flytt till Spanien.

Hur köper man en bostad i Spanien?Björn Käcke vid Serneholt Estate presenterar övergripande om fastighetsmarknaden i Spanien, samt vad man bör tänka på före, under och efter ett bostadsköp i Spanien.

När: Kl. 17:30 -18:30 den 13/ 9 2023

Plats: Digitalt via Teams.

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

Kontaktformulär


Namn E-post Meddelande Jag accepterar integritetspolicyn Skicka in

Kontakta oss

Vi finns i moderna fräscha lokaler mitt i Stockholm city. Det går bra att ringa oss eller fylla i kontaktformuläret bredvid så återkommer vi snarast.

Kungsgatan 8, 2 tr, 111 43 Stockholm

0708-217048