The Trusted Global Tax Advisor

Global Tax Sweden erbjuder kvalificerad och proaktiv skatterådgivning till fysiska personer och entreprenörer där vi oftast tar en aktiv roll i våra klienters affärsbeslut.

Varmt välkommen!


Tjänster

1. Nationell skatterådgivning

• Fåmansföretagsreglerna

• Incitamentsprogram

• Köp/sälj av bolag

• Omstruktureringar

• Fastighetsbeskattning

2. Skatteprocesser

• Vi biträder invid skatteprocesser för fysiska personer och deras fåmansföretag

• Vi besitter mångårig erfarenhet inom det processuella området

3. Internationell skatterådgivning

• Utflytt av pensionärer och entreprenörer

• Internationalisering av verksamheter

Stefan Thomsson

Partner och skatterådgivare

Erfarenhet
Stefan Thomsson arbetar inom skatteområdet sedan 1990 och erbjuder sedan våren 2020 skatterådgivning från Global Tax Sweden.

Gunnar Billhage

Skatterådgivare

Erfarenhet
Gunnar Billhage påbörjade sin karriär inom skatteområdet i juni 2005 och arbetar sedan april 2021 hos Global Tax Sweden.

Information

Sverige har inget skatteavtal med Grekland eller Portugal! Spanien - next runner up?

Sverige har fr.o.m. den 1/1 2022 sagt upp skatteavtalen med Grekland och Portugal. Skälet torde vara det skatteförmånliga skattesystem som Grekland erbjuder och som Portugal tidigare erbjöd.

Ett av Sveriges "verktyg" för att säkerställa att vissa typer av inkomster beskattas i Sverige är att säga upp skatteavtal. Därtill kan Sverige ändra sina interna skatteregler. EU-rätten måste också beaktas.

Spanien samt ett antal ytterligare länder, såväl inom som utom EU, erbjuder, i kombination med eller utan skatteavtal, skatteförmånliga utfall på olika typer av inkomster. 

Pågående utredningar på det internationella skatteområdet är bl.a. att Kupongskattelagen förväntas ersättas av Källskattelagen, regelverket ATAD3 förväntas införas inom EU och att det finns förslag om mera exakt definition avseende begreppet "stadigvarande vistelse".

Vi rekommenderar att du ser över vad just dina unika förutsättningar kan medföra för skattemässiga utfall invid en bosättning i ett annat land.

Önskar du skatterådgivning utifrån just dina unika förutsättningar så är du varmt välkommen till Global Tax Sweden som har mångårig erfarenhet invid internationella skattefrågor samt har ett mycket väl etablerat internationellt kontaktnät.

Prevision, Revision eller Skatteprocess - Vad föredrar Du?

Som entreprenör bör du och ditt bolag ta skatteråd i god tid inför de olika vägval du som företagare står inför då det oftast är mångtalet aspekter inom skatteområdet att beakta.

Dels för att genomföra transaktioner i enlighet med gällande rätt och dels utifrån ett skatteoptimerat tillvägagångssätt.

Att ta skatteråd innan genomförande av affärstransaktioner har således en väsentligt större nytta och värde än om vi i efterhand blir anlitade såsom ombud i en skatteprocess.

Skatteprocesserna är alltid kostsamma och mångåriga. Att så tidigt som möjligt anlita en processuellt kunnig skatterådgivare har oftast en väsentlig betydelse för utfallet av skatteprocessen.

Global Tax Sweden har medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet av Previsioner, Skatterevisioner och Skatteprocesser.Fåmansföretagsreglerna, 3:12-reglerna, 57:4-reglerna - "kärt barn har många namn"

Nämnda regelverk utgör navet i svensk ekonomi, d.v.s. det skattesystem som Sveriges entreprenörer omfattas utav.

3:12-reglerna syftar till att förhindra inkomstomvandling från löneinkomst till kapitalinkomst.

Skattebelastningen för entreprenörer varierar mellan 20 % - ca 52 % skatt. Därtill kommer sociala avgifter eller bolagsskatt.

Är du skatterättsligt att ses som aktiv eller passiv? Vilken av blanketterna K10 eller K12 skall du deklarera på? Är den s.k. utomståenderegeln tillämplig? Kanske ett s.k. trädabolag vore något för dig?

Den 3 juni 2024 presenterade 3:12-utredningen förslag till förenklingar och förbättringar inom 3:12-reglerna där remisstiden går ut den 18/10 2024.

Reglerna förväntas träda ikraft den 1/1 2026.

Global Tax Sweden är mycket väl insatta i detta oerhört komplexa regelverk som till största delen styrs av praxis.

Seminarium

Nedan listar vi våra marknadsaktiviteter. Välkommen att anmäla dig.

skatteoptimering internationell beskattning fåmansföretag

Global Tax Sweden inviterar till seminarium: Som Entreprenör - Nyttja 3:12-reglerna till din fördel!

Vid seminariet redogörs översiktligt för 3:12-reglerna, hur du som entreprenör kan nyttja 3:12-reglerna till din fördel, vad du bör tänka på innan respektive efter ett årsskifte m.fl. intressanta och relevanta rättsfall inom området. Vi redogör för den skattemässiga skillnaden mellan att bli klassad som aktiv eller passiv.

När: Kl 17:30 - 18:30 den 25/6 2024

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

....................................................................

Inst Invest AB och Global Tax Sweden KB  bjuder in till kvällsseminarium hos Garantum Fondkommission AB

Pensionsplanering för Entreprenörer

Skatterådgivaren Stefan Thomsson från Global Tax Sweden reder ut skattekonsekvenser och skatteskillnader genom att ta ut sin pension på olika sätt samt delger sin syn på en skattemässigt optimerad pensionsstrategi.

Anders Nyman, licensierad rådgivare och kundansvarig hos Inst Invest AB, (Anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB) presenterar Garantums Diskretionära Förvaltningstjänster samt lyfter även fram intressanta och aktuella placeringsidéer från den Rådgivande Förvaltningen.

Kvällen avslutas med att Förvaltaren Lars-Erik Lundgren hos Garantum Fondkommisison AB, informerar om den löpande aktieförvaltningen.

När: Återkommer om tillfällen.

Plats: Garantum Fondkommission AB, Norrmalmstorg, Smålandsgatan 16 

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

skatteoptimering internationell beskattning fåmansföretag

Fastighetsmässan -
KÖPA HUS UTOMLANDS

Besök denna mässa och bli inspirerad av vilka fantastiska möjligheter du erbjuds att vistas tillfälligt eller kanske t.o.m. bosätta dig permanent på en varmare breddgrad.

Kl. 10:30-17:00

Stockholm, 12-13 oktober 2024Kistamässan

Göteborg, 23-24 november 2024
Svenska Mässan

För mera information:
Nordens största fastighetsmässa vid köp av bostad utomlands (www.fairmedia.se)

Global Tax Sweden har representation i en monter samt håller ett antal intressanta skatterelaterade seminarier.

Varmt välkommen!

....................................................................

Global Tax Sweden inviterar till webinarium: Som Entreprenör - Hur kan och bör du pensionsspara?

Det finns stora skattemässiga skillnader och fördelar för entreprenören att pensionsspara på "rätt sätt".

När: Kl. 17:30 - 18:30 den 29/8 2024

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

--------------------------------------------------------

Peak Asset Management och Global Tax Sweden inviterar till en kväll kring Trädabolag, Utlandsexit och Champagne från Berivagus

Om du står inför en bolagsexit, ditt bolag har överskottslikviditet samt att du vill njuta av livet så är detta event något för dig!

När: Kl. 17:30 den 5/9 och den 3/10

Plats: Kungsgatan 3

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

-------------------------------------------------------

Global Tax Sweden inviterar till webinarium kring tre sätt att sälja fåmansföretaget på med olika skatteutfall

Om du står inför en försäljning av ett bolag, en bolagsexit, så är detta webinarium värt att lyssna på.

När: Kl 17:30 - 18:30 den 26/9 2024

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

Global Tax Sweden och Skandiamäklarna Portugal bjuder in till seminarium kring Portugal

Portugal - möjligheternas land!

Seminariet belyser hur du köper fastighet i Portugal samt skatte-konsekvenser vid en bosättning i Portugal. Det är fortfarande skattemässigt fördelaktigt såväl som pensionär som entreprenör att bosätta sig i Portugal. 

När: Kl. 17:30 -19:00 återkommer om datum

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

--------------------------------------------------------

Global Tax Sweden och Serneholt Estate bjuder in till seminarium kring Spanien

Spanien - ett land för dig!

Bosättning i Spanien – vad innebär det skattemässigt för mig? Tax Partner Stefan Thomsson vid Global Tax Sweden belyser hur man bör agera för att skatteeffektivt tillgodogöra sig tjänstepensioner och bolagsvärden i samband med en flytt till Spanien.

Hur köper man en bostad i Spanien?Björn Käcke vid Serneholt Estate presenterar övergripande om fastighetsmarknaden i Spanien, samt vad man bör tänka på före, under och efter ett bostadsköp i Spanien.

När: Kl. 17:00 -18:30 den 12/9 och den 7/11 2024

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

--------------------------------------------------------

Meriti Capital hälsar dig välkommen till frukost tillsammans med Global Tax Sweden

Den 3 juni presenterade 3:12-utredningen sitt förslag till förenklingar och förbättringar inom 3:12-reglerna.

Tax Partner Stefan Thomsson på Global Tax Sweden redogör för 3:12-förslaget.

Tid finns även för en kort introduktion av Meriti Capitals fonder.

När: Kl. 7:50 - 8:50 den 4/7 2024

Plats: Norrlandsgatan 14, Stockholm

Anmälan: Klicka här för anmälan

Varmt välkommen!

Kontaktformulär


Namn E-post Meddelande Jag accepterar integritetspolicyn Skicka in

Kontakta oss

Vi finns i moderna fräscha lokaler mitt i Stockholm city. Det går bra att ringa oss eller fylla i kontaktformuläret bredvid så återkommer vi snarast.

Kungsgatan 8, 2 tr, 111 43 Stockholm

0708-217048