The Trusted Global Tax Advisor

Global Tax Sweden erbjuder kvalificerad och proaktiv skatterådgivning till fysiska personer och entreprenörer där vi oftast tar en aktiv roll i våra klienters affärsbeslut.

Varmt välkommen!


Tjänster

1. Nationell skatterådgivning

• Fåmansföretagsreglerna

• Incitamentsprogram

• Köp/sälj av bolag

• Omstruktureringar

• Fastighetsbeskattning


2. Skatteprocesser

• Vi biträder invid skatteprocesser för fysiska personer och deras fåmansföretag

• Vi besitter mångårig erfarenhet inom det processuella området


3. Internationell skatterådgivning

• Utflytt av pensionärer och entreprenörer

• Internationalisering av verksamheter


Stefan Thomsson

Partner och skatterådgivare

Erfarenhet
Stefan Thomsson arbetar inom skatteområdet sedan 1990 och bedriver sedan våren 2020 rådgivning inom skatteområdet från Global Tax Sweden.

Gunnar Billhage

Skatterådgivare

Erfarenhet
Gunnar Billhage påbörjade sin karriär inom skatteområdet i juni 2005 och arbetar sedan april 2021 hos Global Tax Sweden.


Information

Skatteavtalen med både Grekland och Portugal sägs upp!

Riksdagen har sagt "ja" till regeringens förslag att säga upp de båda skatteavtalen.

Såväl Grekland som Portugal erbjuder ditflyttade personer skatteförmånlig behandling av olika typer av inkomster.

Genom tillämpning av skatteavtalen uppnås ibland situationer där skattebelastningen är 0 %, 7 %, 10 % eller aningen högre.

Detta har, från svensk sida, visat sig medföra konsekvensen att Sverige har sagt upp skatteavtalen med effekt på inkomster fr.o.m. 1 januari 2022.

Global Tax Sweden har mångårig erfarenhet invid internationella skattefrågor samt ett väl etablerat internationellt kontaktnät.

Prevision, Revision eller Skatteprocess - Vad föredrar Du?

Som entreprenör bör du och ditt bolag ta skatteråd i god tid inför de olika vägval du som företagare står inför då det oftast är mångtalet aspekter inom skatteområdet att beakta. Detta för att undvika en efterföljande kostsam och mångårig skatteprocess. I det fall det är försent är det alltjämt viktigt att inhämta professionell hjälp så tidigt som möjligt i processen då det oftast har en väsentlig betydelse för utgången i målet.

Global Tax Sweden har medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet av Previsioner, Skatterevisioner och Skatteprocesser.Fåmansföretagsreglerna, 3:12-reglerna, 57:4-reglerna - "kärt barn har många namn"

Nämnda regelverk utgör navet i svensk ekonomi, d.v.s. det skattesystem som Sveriges entreprenörer omfattas utav.

Skattebelastningen för entreprenörer varierar mellan 20 % - ca 52 % skatt. Därtill kommer sociala avgifter eller bolagsskatt.

Är du skatterättsligt att ses som aktiv eller passiv? Vilken av blanketterna K10 eller K12 skall du deklarera på? Är den s.k. utomståenderegeln tillämplig? Kanske ett s.k. trädabolag vore något för dig?

Global Tax Sweden är väl insatta i detta oerhört komplexa regelverk som till största delen styrs av praxis. 

Seminarium

Nedan listar vi våra marknadsaktiviteter. Välkommen att anmäla dig.

skatteoptimering internationell beskattning fåmansföretag

Global Tax Sweden och Advokatfirman More Evander bjuder in till seminarium kring två heta ämnen

Tax Partner Stefan Thomsson vid Global Tax Sweden pratar kring Fåmansföretagsreglerna – hur drar du fördel av dessa?

Advokat Martin Orehag vid MORE Evander pratar kring Att förverkliga din affärsidé - legala aspekter kring bolagsbildning och finansiering.

När: Kl. 16:30-18:00 tisdag den 10 maj 2022.

Plats : Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm.

OSA: Via mejl till info@amelegal.se senast den 5 maj 2022 med uppgift om namn, telefonnummer och företagsnamn.

Varmt välkommen!

skatteoptimering internationell beskattning fåmansföretag

Fastighetsmässan -
KÖPA HUS UTOMLANDS

Besök denna mässa och bli inspirerad av vilka fantastiska möjligheter du erbjuds att vistas tillfälligt eller kanske t.o.m. bosätta dig permanent på en varmare breddgrad.

Malmö, 17-18 september 2022
Hylliemässan kl. 10:30-17:00

Göteborg, 1-2 oktober 2022
Gothiamässan kl. 10:30-17:00

Stockholm, 15-16 oktober 2022  Älvsjömässan kl. 10:30-17:00

För mera information:
Köpa Hus Utomlands

Global Tax Sweden har representation i en monter samt håller ett antal skatterelaterade seminarier.

Varmt välkommen! 

Global Tax Sweden och Skandiamäklarna Portugal bjuder in till seminarium kring Portugal 

Skatteseminarium om Portugal

Seminariet belyser hur du köper fastighet i Portugal samt skatte-konsekvenser vid en bosättning i Portugal.

När: Kl. 17:30-19:00 onsdagen den 18 maj 2022 (svensk tid).

Plats : via Teams.

Anmälan: Skatteföredrag Portugal.

Varmt välkommen!

Kontaktformulär


Namn E-post Meddelande Jag accepterar integritetspolicyn Skicka in

Kontakta oss

Vi finns i moderna fräscha lokaler mitt i Stockholm city. Det går bra att ringa oss eller fylla i kontaktformuläret bredvid så återkommer vi snarast.

Kungsgatan 8, 2 tr, 111 43 Stockholm

0708-217048